Home

Opdrachtgevers

Privacy

Contact info

BPSEconomics is een economisch onderzoeks- en adviesbureau.
Het bureau onderzoek verricht economisch onderzoek naar het functioneren van de publieke sector in Nederland en verstrekt evidence based adviezen aan beleidsmakers, aan bestuurders van publieke organisaties en aan koepelorganisaties.
Het onderzoek heeft een sterk empirisch karakter en is vooral gericht op kwantitatieve analyses waarbij ieder onderzoek voldoet aan wetenschappelijke normen.
De directeur van BPSEconomics Prof. Jos L.T. Blank is tevens verbonden aan de Erasmus Universiteit als hoogleraar "Productiviteit van de publieke sector" en aan de TU Delft. Het beleidsonderzoek richt zich onder meer op vraagstukken over marktordening, financiering, regulering, relaties tussen verschillende actoren, ketens en bureaucratie.
Het managementonderzoek richt zich vooral op de interne bedrijfsvoering van publieke voorzieningen en de rol van innovaties hierin. Het bureau beschikt over een uitgebreid netwerk van academische onderzoekers uit verschillende disciplines, waardoor het eenvoudig in staat is om ook uitgebreide onderzoeken met een multidisciplinaire invalshoek op te zetten.


Het netwerk heeft een internationaal karakter, waardoor het bureau ook eenvoudig buitenlandse onderzoekers kan inschakelen, bijvoorbeeld bij landenvergelijkend onderzoek. Het bureau heeft een uitgebreide ervaring met grote delen van de publieke sector, variƫrend van het onderwijs en de zorg tot justitie en de watervoorziening.